CY9M St. Paul Isl. ekspedycja

CY9M

Ekspedycja CY9M z St. Paul Isl. pracowała w okresie 26.07 - 31.07.2012 r.

Z powodu pogarszających się warunków pogodowych zakończyła prace przed planowanym czasem.

Link do strony CY9M; http://www.cy9m.com/

Zrealizowano 3 QSO na 3,5, 7, 10 Mhz z ekspedycja CY9M, głownie dla potwierdzeń na LoTW.

Wcześniejsze ekspedycje (w logach SP5PBE) nie załadowały logów do LotW.

Nie udało sie zrealizować QSO na RTTY.

Stany dotychczasowych potwierdzeń można uznać za niezłe.

CY9-stany

sp5ela