Warsaw DX Club SP5PBE©1994-2019. Established June 1967.

Z pola walki

log-partial

Kilka dobrych QSO...i  przyjaciele, ekipa Sigiego DL7DF - TO7DL. *Ujawnione czasy QSO są w tym wypadku bez znaczenia. Kilka QSO na 1.8 i 3.5 jest z kategorii "trudnych".