AlphaSSL
Open BSD
Open BSD 7
Open BSD

Klubowe historie

Klubowe historie.

 

 Opowiadanie – fragment historii klubu SP5PBE uratowany od zapomnienia. Klub SP5PBE został założony w czerwcu 1967 roku. Klub jest klubem Polskiego Związku Krótkofalowców.

Część I

W latach 1979 – 1984 używaliśmy w klubie SP5PBE transceivera zbudowanego na bazie profesjonalnego urządzenia firmy THOMSON CSF. Urządzenie miało filtrową metodę formowania sygnału jednowstęgowego na częstotliwości 20kHz. Adaptacji dokonał zespół z udziałem SP5ELA i SP7JUY. W jakimś sensie była to konstrukcja „kultowa”. Niestety w późniejszym okresie została zezłomowana. Filtr SSB na 20kHz to była wspaniała wielka „kostka”, filtr miał wysokie parametry. Została komuś podarowana w prezencie, niestety zatarła się informacja - komu. Na tym TRX-ie zrobiliśmy sporo wspaniałych dx-ów na 80 metrach.

Rok 1984 po wielkich naradach w klubie postanowiliśmy zakupić transceiver. Możliwości były bardzo ograniczone. Nie było tak jak jest teraz, że człowiek ma w kieszeni kartę płatniczą, kasę na koncie kupioną po sensownym kursie waluty. To był bardzo ograniczony świat. Relacje PLN do dolara były szokujące.

Z życia klubu SP5PBE - historia-wstęp

 ©Warsaw DX Club SP5PBE (2002 - 2023). Studencki Klub Krótkofalowców przy Wydziale Elektroniki PW (WEiTI) (1979-2002), (DS RIVIERA), Klub Krótkofalowców PW (1967-1978), (DS USTRONIE).

Klub Krótkofalowców przy Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej został założony w czerwcu 1967 roku i wtedy też uzyskano pozwolenie na znak SP5PBE. Siedzibą klubu w latach 1967 - 1978 był akademik przy ul. Księcia Janusza w Warszawie. Od 1979 do 1996 roku Studencki Klub Krótkofalowców PW przy Wydziale Elektroniki został przeniesiony ze starej lokalizacji i funkcjonował z siedzibą w DS "RIVIERA", ul. Waryńskiego 12 (1979 - 1996). Do roku 2002 roku Klub był klubem Krótkofalowców Politechniki Warszawskiej. Od roku 2002 (2004) Klub SP5PBE jest klubem całkowicie prywatnym i jest jednocześnie klubem Polskiego Związku Krótkofalowców. W latach 2000 - 2009 klub korzystał z lokalizacji w wieżowcu LIM - Hotelu Marriott w centrum Warszawy. Tam też znajdowała się aparatura i instalacje radiokomunikacyjne oraz serwerownia klubowa. Od roku 2010 klub SP5PBE jest zarejestrowany w Wirtualnym Oddziale Terenowym PZK (VOT PZK). Na przestrzeni dziejów w latach 1967 - 2022 było wiele wydarzeń. Niestety nie wszystkie zostały udokumentowane. Odtworzenie niektórych zdarzeń jest trudne. Materiał fotograficzny z lat 1967-1980 jest bardzo ubogi. Nieco lepiej wygląda sprawa dotycząca okresu 1980-1996. Najlepszy materiał fotograficzny jest z okresu 1999-2022. Z oczywistych powodów, dziś są do dyspozycji skanery i aparaty cyfrowe wysokiej jakości.

Na dalszych stronach znajdziecie unikalne materiały klubowe, fotki z różnych akcji, obozów naukowych, akcji terenowych, zawodów, walki z ekspedycjami dx-owymi, raporty z różnych badań technicznych i projektów, spotkań członków klubu.

 73, Zygi SP5ELA

wdxc

Warsaw Dx Club SP5PBE© 1994-2023 serwer / 1967-2023


 

Klub SP5PBE. Krótka historia. WDXC logo

Witamy!

Klub Krótkofalowców SP5PBE (©Warsaw DX Club SP5PBE) wita na swoich stronach internautów z kraju i zagranicy. W miarę możliwości zamieszczamy tu nowe informacje o naszym klubie, krótkofalarstwie w kraju i na świecie. Zwłaszcza w kraju, bo na świecie dzieje się tyle, że nie sposób to dzisiaj "opanować",czasem jest to nazywane "szumem informacyjnym". Trzymajcie się Koleżanki i Koledzy i czasem zaglądajcie do nas.

Klub SP5PBE został założony w czerwcu 1967 roku. (Zobacz link "Historia klubu"). Siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa, obecnie województwo mazowieckie. SPPA: R-WM, locator: KO02MF lub KO02LG (lub inny lokator w czasie akcji terenowych).

Na przestrzeni lat 1967-2022 działo się wiele rzeczy.  Klub SP5PBE do roku 1990 głównie specjalizował się w pracy w zawodach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych oraz w łącznościach dx-owych. Dx-owanie pozostało do dzisiaj, klub ma spore osiągnięcia i jest na pierwszym miejscu w tabeli tzw. SP DX Maratonu (SPDXM) prowadzonego przez Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych SPDXC. Ten wynik, to wysiłek wielu operatorów w okresie 50 lat.

Praca na pasmach odbywała się od 1.8MHz - 2.4GHz, emisjami CW, SSB, FM, RTTY, PSK31, Digital. Prowadzono eksperymenty w zakresie widma rozproszonego DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) pasmach 2.3 i 5.7 GHz. W latach 1999 - 2009 utrzymywano wiele linków na terenie Warszawy i okolic w ww. pasmach. Od 2010 roku większość instalacji została wycofana, powód był oczywisty: rozwijający się dynamicznie mobilny dostęp do Internetu poprzez szerokopasmową sieć komórkową.

Klub od początku istnienia utrzymuje wysoki standard działania i nie jest dopuszczalne używanie znaku klubowego przez osoby bez doświadczenia. Jedynym przypadkiem były obozy naukowe, gdzie pod okiem doświadczonych operatorów pracowali szkoleni krótkofalowcy-studenci.

Od roku 1994 klub posiada własny serwer w sieci Internet, używa dwóch domen: sp5pbe.waw.pl* (wycofana) i sp5pbe.rf.pl. Serwer klubu SP5PBE jest jednym z najstarszych (o ile nie najstarszym) serwerem dla krótkofalowców w SP.

Wszyscy członkowie klubu mogą posiadać konta poczty elektronicznej e-mail i strony www na serwerze klubowym**. Głównym administratorem serwera klubowego i specjalistą od systemu OPEN BSD jest Zbyszek SP5DXM.

Klub wspiera wiele inicjatyw, współpracuje z Prezydium ZG PZK, SN0HQ, VOT PZK, WOT PZK, SPDXC, uczestniczy aktywnie w pracach Grupy SN0HQ. Aktualnie na serwerze SP5PBE jest instalacja komunikatora zespołu SN0HQ (IRC).

Przez wiele lat witryna WOT PZK (najstarsza witryna oddziałowa w SP) znajdowała się na serwerze SP5PBE. Również witryna SPDXC w latach 1997-2003 znajdowała się na serwerze klubowym SP5PBE.

Od października 1996 roku, kiedy to klub stracił swoją ówcześnie główną siedzibę w DS Riviera na XVI/XVII piętrze klub zaczął funkcjonować głównie w oparciu o tzw. koncepcję "wirtualizacji".

W latach 1998-2003 prowadzone badania wykazały brak zainteresowania członków klubu powrotem do klasycznego sposobu funkcjonowania klubu, tego z minionej epoki (1967-1996) i stacjonarnego lokalu.

Wielkość nakładów finansowych i pracy koniecznej do odtworzenia zasobów Klubu i rozwoju w oparciu o klasyczną koncepcję, przy jednoczesnym braku sposobów finansowania spowodowała odstąpienie od wcześniejszych koncepcji.

Innym powodem rezygnacji z lokalizacji w DS "Riviera" na terenie PW był katastrofalny wzrost zakłóceń, zarówno na KF jak i UKF i zaawansowana komercjalizacja dachów wszystkich wysokich obiektów. Ponadto od roku 1999 na terenie obiektu DS "Riviera" masowo zaczęły pojawiać się instalacje telekomunikacyjne. Chcąc uniknąć kłopotów "niekompatybilności elektromagnetycznej" zrezygnowano z tego obiektu.

Klub SP5PBE współpracuje z:

 Polskim Związkiem Krótkofalowców (PZK)   PZK logotyp

Stowarzyszeniem Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych (SPDXC)SPDXC logotyp

 

Grupą SN0HQ zajmującą się startami w zawodach IARU HF (SN0HQ) SN0HQ logotyp

 

* Domena wycofana od 03.2017, czynna alternatywnie do 31.12.2017 r. Zastąpiona domeną "sp5pbe.rf.pl".

** Usługa wycofana ze względów logistycznych i technicznych.

 

Zarząd SP5PBE

Warsaw DX Club SP5PBE©1995-2023 / 1967-2023, Warszawa


Krótka historia klubu SP5PBE cd..

Klub SP5PBE do 2002 roku był Klubem Krótkofalowców WEiTI Politechniki Warszawskiej. Klub SP5PBE został założony w czerwcu 1967 r. na mocy decyzji dziekana Wydziału Elektroniki PW oraz woli członków pod kierownictwem Leona SP4AMM, który to został jego pierwszym prezesem. Siedzibą klubu w roku 1967 był akademik Ustronie na ulicy Ks. Janusza w Warszawie.

 

Image-kj 

 

 

 

 

 

 

Akademik DS Ustronie przy ulicy Ks. Janusza (siedziba klubu: 1967-1977) 

W roku 1979 klub został na mocy decyzji JM rektora PW oraz decyzji dziekana Wydziału Elektroniki PW przeniesiony do nowej siedziby w akademiku DS RIVIERA (centrum Warszawy, obok terenu głównego PW).Image-riv   Image-riv2

 DS Riviera. Siedziba klubu w latach 1979-1996 

W reaktywacji klubu SP5PBE w nowej lokalizacji (gmach Riviera) w latach 1979-1985 brali udział; SP5ELA, SP5IDK, SP5FKW, SP5LCT, SP5DDF, SP5ANJ (S.K.), SP5JTM (S.K.), SP5BYY, SP5BZA, SP7IUY. Główny trzon załogi operatorskiej w latach 1979-1986 stanowili; SP5ELA, SP5FKW, SP5LCT, SP5ANJ (S.K.), SP5JTM (S.K.), SP5GIQ, SP5UGP, od 1986 r. także Adam SP5JTF (S.K.).

W tej lokalizacji klub działał w latach 1979-1996. Od 1996 roku klub działał głównie z lokalizacji terenowych, zazwyczaj jego członków. Spowodowane to było oddaniem zniszczonego gmachu RIVIERY do remontu. Remont trwał 3 lata, lecz klub już fizycznie nie powrócił do tego obiektu. Pech polegał na tym, że fizycznie zniknął lokal klubowy w wyniku rekonstrukcji budynku.

W wyniku zmienionych uwarunkowań formalnych i ekonomicznych Politechnika Warszawska oraz WEiTI (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW) straciły "serce" do wspierania działalności klubu. W roku 2002 z powodu utraty formalnej siedziby klubu w DS Riviera URTiP cofnął wydane klubowe pozwolenie radiowe.

Część instalacji radiowych klubu (linki mikrofalowe) na mocy porozumienia podpisanego z firmą internet.pl Sp. z o.o. znajdowała się na terenie Hotelu Marriott i w innych lokalizacjach na terenie Warszawy i okolic (od 2001 do 2009 roku).

Image-lim

Hotel Marriott w centrum Warszawy, lokalizacja instalacji linków wireless (2001-2009) serwerów klubowych. 

Po okresie 4-letniej karencji klub odzyskał w czerwcu 2006 pozwolenie. Klub "posiadał" również od 1985 roku pozwolenie radiowe i znak kontestowy SN5W (*obecnie w z związku z aktualizacją przepisów jest to niezależny znak klubowy). Pozwolenia klubowe  (SP5PBE i SN5W) zostały odnowione w roku 2011.

W minionym okresie Klub współpracował z wieloma podmiotami i placówkami naukowo-badawczymi, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, Administracją Centralną PW, Uniwersytetem Warszawskim. Klub brał udział w pracach badawczych na zlecenie Instytutu Radioelektroniki PW, (dwóch członków klubu SP5ELA i SP5LCT otrzymało granty na prace badawcze), pracach na zlecenie Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji i RAWAR-u oraz prowadził prace własne.

Klub zorganizował 5 obozów naukowych, zaliczających praktyki studenckie, głównie dla studentów Wydziału Elektroniki PW, później WEiTI.

Obozy naukowe odbyły się w miejscowościach: Kozienice, Goła Zośka k/Augustowa 1984, Lubasz k/Czarnkowa 1985, Trzebież, Wdzydze Kiszewskie.


Klub Krótkofalowców PW SP5PBE, a obecnie WDC ©Warsaw DX Club zawsze był i jest klubem Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK).

Prezes klubu, Zygmunt Szumski SP5ELA

Warszawa, 12.09.2006 r., aktualizacja 18.05.2023 r. Warsaw DX Club SP5PBE© 1995-2023 (czynny serwer) / 1967-2023.

Podkategorie

Historia klubu-wydarzenia