AlphaSSL
Open BSD
Open BSD 7
Open BSD
H1-logTrwają prace nad zarchiwizowaniem zapisów papierowych logów stacyjnych SP5PBE.
Utworzona została grupa "archiwistów" w składzie: N4PL, SP3U, SP5ELA, SP5ES, SP5UGP, SQ5JUP.
Papierowe logi klubowe są dygitalizowane do standardu ADIF (ADI). Następnie są importowane do głównego elektronicznego logu klubowego.
Zaimportowane pliki po konwersji, podpisaniu certyfikatem są wysyłane do systemu potwierdzeń LoTW.
Po pobraniu plików potwierdzeń i ich imporcie do głównego programu elektronicznego logu następuje eksport pliku ADIF całego logu.
Plik ten jest ładowany na serwer logów "on-line" https://log.rf.pl (Projekt prowadzony przez SP5ELA).

H2-logH2-log