AlphaSSL
Open BSD
Open BSD 7
Open BSD

Nowy projekt logu on-line 2024

Link do  projektu  <<--- tutaj kliknij!

 Log on-line został wdrożony w marcu 2024 r przez SQ5J i SP5ELA. Log ten jest połączony przez sieć z serwerem logu do logowania w czasie rzeczywistym. Dostęp do niego mają operatorzy klubowi. Log odświeża się automatycznie.

Log sieciowy jest zintegrowany z logiem on-line (wyszukiwarką) jw.

Info: SP5ELA