Warsaw DX Club SP5PBE©1994-2019. Established June 1967.

Członkowie SP5PBE i PZK

Niżej wymienieni członkowie SP5PBE są członkami PZK:

SP3U (SP3UAW), SN5C (ex SP5DED), SP5AUC, SP5DDF, SP5DXM, SP5ELA, SP5ELW, SP5ES, SP5FKW, SP5GBT (N4PL), SP5GRM, SP5IOU, SP5LCT, SP5UGP, SP5XXX, SP5-73-002 (SWL), SP5-73-008 (SWL), SP7GIQ, SQ5BPF, SQ5OUO, SQ5JUP.

Razem (21). Stan z dnia 09.02.2021 r.

Zarząd SP5PBE