AlphaSSL
Open BSD
Open BSD 7
Open BSD

System DMR. Aktualizacja oprogramowania urządzeń AnyTone AT-D578UV i AT-D587UV.

 

   AT-D878UVII

Anytone AT-D587UV                                         Anytone AT-D878UV

 W Wirtualnym OT PZK w roku 2020 postawiliśmy na urządzenia DMR firmy AnyTone (https://www.anytone.net), członkowie klubu SP5PBE również. Zakupionych zostało indywidualnie kilkanaście urządzeń typu AT-D587UV oraz AT-D878. AT-D587UV i kolejne nowsze wersje UVII, UVIII, UV+, PRO upgrade'owane to radia bazowo-samochodowe (duże), a AT-D878 to radia przenośne (małe). Radia małe mają 200k komórek pamięci na listę numerów ID użytkowników, duże radia mają 500k komórek pamięci. Nowsza wersja aktualnie produkowana AT-D878UV ma również 500K komórek pamięci.

Na początku marca 2023 r. opracowana została nowa lista ID's (Paweł SQ5E i Zygi SP5ELA) z aktualizacją z dnia 05.03.2023 r. Prace koncentrowały się nad poprawieniem danych stacji polskich. Poprawiono w sumie 500 wpisów stacji polskich.

Nie zajmowano się wpisami stacji ze świata. Lista zawiera 234.700 wpisów zarejestrowanych stacji w systemie DMR i ich numerów ID.

Lista jest udostępniona publicznie i jest dostępna na portalu klubu SP5PBE (https://sp5pbe.rf.pl), portalu klubu HF5L (https://hf5l.pl) i portalu VOT PZK (https://vot.pzk.org.pl).

Lista jest w formacie gotowym do importu. Lista jest kompatybilna z Anytone AT587UV  (500tys. IDs). Dla radia AT878UV należy z pliku usunąć rekordy > 199.000. Bo pamięć radia "Małego AT-D878" jest na 200 tys. IDs. Chyba, że ktoś ma nowego AT-D878, nowy ma pamięć na 500 tys. IDs.  Listy w załączeniu poniżej.

- plik Excela zawierający 234.702 IDs. Link do pobrania pliku.  Do Anytone AT-D578 i nowych AT-D878.

- plik Excela zawierający 199.040 IDs. Link do pobrania pliku. Do starszych Anytone AT-878UV z 200 tys. pamięci.

Listę importujemy do radia za pomocą CPS-a poprzez MENU --> Tool / Import / Digital Contact List i wskazujemy wypakowany plik csv.         

*Paweł SQ5E pracuje nad oprogramowaniem umożliwiającym selektywny wybór IDs, np. tylko stacji polskich (3682) lub dowolnych innych krajów lub grup krajów użytkowników systemu DMR.

Info: Zygi SP5ELA