Warsaw DX Club SP5PBE©1994-2019. Established June 1967.

Informujemy, że z dniem 21.09.2010 klub SP5PBE jest klubem VOT PZK (OT-73). KLub SP5PBE jest klubem Polskiego Związku Krótkofalowców.

Info:  SP5ELA