AlphaSSL
Open BSD
Open BSD 7
Open BSD

LOG klubu SP5PBE

Image-mon

Log elektroniczny klubu jest (był) realizowany w dwóch formatach (programach):

1/ Wersja starsza jest (była) w programie SP4LVG Logbook. Od marca 2006 QSO's nie są aktualizowane w tym programie i zostały przeniesione do programu Logger32.

2/ Wersja nowsza logu jest prowadzona w programie Logger32. Dane zostały zaimportowane z programu Logbook SP4LVG.

Oczywiście nie odbyło się bez "schodów". Ze względu na zupełnie inną organizację bazy danych programu obsługującą "Podmioty DXCC". Wystąpiła konieczność manualnej aktualizacji rekordów QSO (błędne podmioty DXCC). Aktualizacje przeprowadził SP5ELA w konsultacji z SP5ES, który przysyłał dane dotyczące wątpliwych i "trudnych" znaków.

Główny log SP5PBE zawiera około 22.500 rekordów (stan z września 2017 r.). Podstawą wpisów rekordów były tzw. "dobre" karty QSL. Bieżące QSO są wpisywane od roku 1996 tylko i wyłącznie do logu elektronicznego. Z braku możliwości przerobowych nikt* nie podjął prac związanych z wpisaniem starych QSO z logów papierowych, zawierających około 150.000 QSO.

*Wg. stanu z sierpnia 2017 r. wpisano z logów papierowych około 2200 QSO.

 

Log SP5PBE jest opublikowany w trybie on-line i znajduje się aktualnie pod adresem: Log SP5PBE  Log ten jest aktualizowany jeden raz w miesiącu lub według potrzeb.

 Zygi SP5ELA

Warszawa, 12.09.2006 r., aktualizacja: 25.09.2019 r.