Warsaw DX Club SP5PBE©1994-2019. Established June 1967.

 20 lat działania serwera klubu SP5PBE!

counter  Klub SP5PBE od początku istnienia Internetu posiadał własny serwer (od 1994 roku). Był to zawsze serwer fizyczny. Od początku też była to instalacja UNIX-a, w początkowym okresie był to system FreeBSD, a od roku 2000 system OpenBSD. Od 1995 roku "maszyna" serwera była zmieniana wielokrotnie. Ostatni serwer pracował od 2008 roku do lutego 2015, około 6 lat. Była to maszyna wycofana z firmy sponsora i przekazana przez Piotra SP5XFZ do klubu.

W ramach projektu "ekonomii" została zakupiona maszyna typu HP Proliant Microserver. Jest to serwer typu low-power, pobierający 50-55 watów energii. Dotychczasowy serwer pracujący na płycie Shuttle AK31V3.1 z dwoma dyskami ATA 100 i procesorem DURON 900 nie uległ awarii, ale został celowo wyłączony. Pobierał około 200 Watów energii. W momencie przekazania tego sprzętu do klubu (2008 r.) nie był to sprzęt nowy, ale płyta główna nie była elementem "przypadkowym". Co ciekawe w serwerze znajdowały się dwa dyski HD: jeden z data produkcji 1999 r. (10GB) i drugi z data produkcji 2002 r. (20Gb). Nie trudno policzyć ile lat te dyski wytrzymały bez awarii. Współcześnie przyjmuje się czas "niezawodnej pracy" dysku 3.5" mechanicznego na 5 -10 lat. Oczywiście to są dane pseudo-statystyczne, bo gwarancji żadnej na to nie ma. Koszt projektu nowego serwera HP Proliant MicroServer G7 N40Lw wersji z dyskami klasycznymi (mechanicznymi) z RAID1 to około 1600 zł w fazie instalacyjnej, łączny koszt 5-letniej eksploatacji to około 6000 PLN. Projekt został sfinansowany ze środków własnych członków klubu. Prace informatyczne wykonali członkowie klubu: Zbyszek SP5DXM, Zygi SP5ELA, Jacek SQ5BPF.

Shuttle AK31  Płyta główna dotychczasowego serwera Shuttle AK31-V3.

Portal klubowy od roku 2006 był prowadzony pod systemem CMS Joomla (wcześniej było to jakiś czas CMS MAMBO). Była to stara instalacja Joomla 1.015 stable.

Joomla w wersji 1.x już od dawna nie była projektem rozwijanym. W grudniu 2014 r. zapadła decyzja zmiany na instalację Joomla aktualną w wersji 3.

 Ostatnie obrazki ekranów ze starego serwera i Joomla w wersji 1.015 z templatką "nieśmiertelną". Obrazki z ta templatką oglądaliśmy tak długo, że trzeba ją zachować niniejszym dla potomności!

sp5pbe www  sp5pbe www  sp5pbe www

W pracach przeniesienia serwera, instalacjach nowego systemu OPENBSD, instalacji Joomla V.3 udział brali członkowie klubu i Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK (VOT PZK): Zbyszek SP5DXM, Zygmunt SP5ELA i Jacek SQ5BPF.