Warsaw DX Club SP5PBE©1994-2019. Established June 1967.

Template (szablon) SP5PBE.

Nic nie jest wieczne, jest postęp technologiczny. Komercyjna templatka (szablon) portalu SP5PBE oddała życie. Po aktualizacji PHP do wersji 7 przestała działać. Działała od 1.08.2015-15.04.2019. Dalsza walka z nią została zaniechana z powodu braku czasu. Zakupiona została nowa komercyjna templatka działająca w oparciu o bibliotekę Gantry5. Za chwilę wejdzie PHP8 i zabawa może zacząć się od nowa.

The Kraken

Templatka "The Kraken", która przestała działać.

opis