AlphaSSL
Open BSD
Open BSD 7
Open BSD

SP DX Contest 2022 canceled

After careful deliberation, the SP DX Contest Committee, together with Polish Amateur Radio Union (PZK) and the SP DX Club, has decided to cancel the 2022 SP DX Contest.

Since the start of the war in Ukraine, Poland has accepted nearly 2 million refugees to date, as a direct result of Russian aggression toward our neighbor.  This is an unprecedented event in Europe and has resulted in the greatest migration crisis in Europe since World War II.  Polish people are deeply engaged in all forms of humanitarian assistance.  Polish radio amateurs are giving shelter to Ukrainian refugees in their homes and offering their help and services in every way possible.  Under these extraordinary circumstances, we felt it was most appropriate to cancel the SP DX Contest this year.

2022 SP DX Contest Committee

 PL

Po wnikliwej analizie Komisja SP DX Contest, wspólnie z Polskim Związkiem Krótkofalowców (PZK) i SP DX Clubem, podjęła decyzję o odwołaniu SP DX Contest 2022.

Od początku wojny na Ukrainie Polska przyjęła do tej pory prawie 2 miliony uchodźców, co jest bezpośrednim skutkiem agresji Rosji na naszego sąsiada. Jest to wydarzenie bez precedensu w Europie i spowodowało największy kryzys migracyjny w Europie od czasów II wojny światowej. Polacy są głęboko zaangażowani we wszelkie formy pomocy humanitarnej. Polscy krótkofalowcy udzielają schronienia ukraińskim uchodźcom w swoich domach, oferują swoją pomoc i usługi w każdy możliwy sposób. W tych nadzwyczajnych okolicznościach uznaliśmy, że należy odwołać tegoroczne zawody SP DX Contest.

Komisja SP DX Contest 2022