Warsaw DX Club SP5PBE©1994-2019. Established June 1967.

SN0HQ

SN0HQ

XV START ZESPOŁU SN0HQ W IARU CHAMPIONSHIP 2014

W dniach 12 i 13 lipca 2014 (12:00-12:00 UTC) Zespół SN0HQ po raz piętnasty zmierzy się ze światowa czołówką zespołów reprezentujących narodowe organizacje krótkofalowców. Polski Związek Krótkofalowców, w tych zawodach reprezentowany był do tej pory 16 razy a od roku 2000, co roku robi to nieprzerwanie zespół używający znaku SN0HQ. Nasze stacje, których jest 12 pracują na każdym podstawowym paśmie KF (1,8; 3,5; 7; 14; 21; 28) tak emisja CW jak i SSB.

sn0hq banner W dniach 13-14 lipca 2013 roku zespół Polskiego Związku Krótkofalowców weźmie udział w zawodach IARU HF World Championship (13-14.07.2013, 12:00-12:00). Zespół SN0HQ to nieformalna grupa, skupiająca pasjonatów zawodów krótkofalarskich. Wszystkim członkom Zespołu SN0HQ przyświeca wspólny cel: start polskiej stacji HQ w zawodach IARU HF World Championship i osiągnięcie przez stację wyniku na światowym poziomie. Stacja SN0HQ reprezentuje w zawodach IARU Polski Związek Krótkofalowców.

Współzawodnictwo stacji HQ to chyba najbardziej złożona konkurencja zawodów krótkofalarskich. Poszczególne stanowiska jednej stacji HQ mogą znajdować się na terenie całego kraju. To w praktyce oznacza, że pod znakiem SN0HQ w zawodach pracuje 12 stacji (sześć pasm, na każdym paśmie CW i SSB). Dodatkowo organizowane są stanowiska rezerwowe, gdzie praca jest przekazywana w przypadku awarii lub braku możliwości pracy (np. z powodu burzy, braku zasilania, awarii sprzętu) którejś ze stacji głównych. Wszystkie stacje Zespołu SN0HQ są połączone ze sobą siecią komputerową poprzez Internet.

Każda łączność ze stacją polską (SP, SQ..) daje SN0HQ 1 pkt. Za zrobienie 12 QSO ze stacją SN0HQ otrzymuje się wyróżnienie w postaci białej koszulki z napisem „Worked all SN0HQ stations”: http://sn0hq.org.pl/index.php/worked-all-sn0hq-stations

Zespół SN0HQ 2013

 

Image

 Image  Image

SN0HQ group dedicates its participation in the IARU 2011 Contest to Lothar Wilke, DL3TD – Captain of DA0HQ group and to Dariusz J. Stefan, SP2BZW – who passed away in a tragic incidents. Let us not forget them.


Grupa SN0HQ dedykuje swój udział w zawodach IARU 2011 Lothar’owi Wilke DL3TD, Kapitanowi DA0HQ i Darkowi J. Stefanowi SP2BZW, którzy odeszli od nas w wyniku tragicznych wydarzeń .Cześć ich pamięci!


Die Gruppe SN0HQ widmet ihre Teilnahme am diesjaehrigen IARU Contest Lothar Wilke, DL3TD, Chef von DA0HQ, und Dariusz J. Stefan, SP2BZW, die eines tragischen Todes starben. Moegen sie uns unvergessen bleiben.

SN0HQ banner   Mistrzostwa Świata IARU HF 14-15 lipca 2012, 12:00-12:00 UTC. Zapraszamy do udziału w tym najbardziej prestiżowym wydarzeniu sportowym świata fal krótkich. W tych zwodach startują w ramach krajowych zespołów najlepsi krótkofalowcy posiadający największe doświadczenie w pracy sportowej. Nasza reprezentacja czyli zespół SN0HQ używa optymalnych urządzeń w tym anten, a także zaawansowanych technik informatycznych umożliwiających osiągniecie maksymalnych możliwych wyników.

Jest to stan pełnej mobilizacji. Wynik osiągany w punktacji zespołów krajowych jest jednak uwarunkowany zarówno położeniem geograficznym jak i propagacją. Tak jest, ale nie tylko. "HF Championship IARU" to specyficzne zawody. Są one jedynymi, w których do ogólnej punktacji zalicza się łączności ze stacjami z  reprezentowanego kraju. Tak więc przy małej aktywności ze strony krótkofalowców SP wysiłek zespołu SN0HQ nie na wiele się zda. System punktacji jest tak pomyślany, aby uaktywnić jak największą ilość stacji w poszczególnych krajach.

Stąd apel do wszystkich, którzy mogą być w ten lipcowy weekend przy radiostacji o jak największą aktywność, a w szczególności o nawiązywanie łączności ze stacją SN0HQ. To najlepszy test naszej krótkofalarskiej tożsamości, a także patriotyzmu.
Pokażmy światu na co nas stać. Niech te zawody będą rekordowymi pod względem ilości uczestniczących w nich polskich stacji!

Do usłyszenia na pasmach.

Prezydium ZG PZK
 

 

1st International HQ Meeting, Oława 2009

 hq meeting

Pierwszy w historii Miting Europejskich Zespołów HQ przeszedł do historii!
 
W niedzielę wczesnym popołudniem uczestnicy pierwszego europejskiego mitingu stacji reprezentujących najsilniejsze ośrodki krótkofalarskie Europy rozjechali się do domów. W spotkaniu uczestniczyło 73 krótkofalowców w tym z: Republiki Czeskiej 2, Niemiec 7, Rumunii 2, Wielkiej Brytanii 4, Polski 58. Z grupy tej w ciągu ostatnich dziesięciu lat: reprezentacja Niemiec zwyciężała sześciokrotnie i trzykrotnie zajęła drugie miejsce, reprezentacja Polski dwukrotnie zajęła miejsce drugie, raz trzecie nie zajmując nigdy miejsca poza pierwszą szóstką, Reprezentacja Wielkiej Brytanii w siedmiu startach znalazła się zawsze w pierwszej piątce w tym raz na miejscu drugim, Reprezentacja Czech zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce sześciokrotnie.
 
 hq captain's
 
   Left to right; G0DVJ Jonathan, YO3APJ Adrian, SP6T Tomek, DL3TD Lothar. 
 gqu, jla, ela
 
   Left to right:  SP8GQU Jurek, SQ8JLA Marek, SP5ELA Zygi.

Było to pierwsze, już historyczne takie spotkanie. Po raz pierwszy wielcy rywale z zawodów krótkofalarskich, z fal eteru mogli spojrzeć sobie nawzajem w twarz. Dlatego też w pierwszej części dokonano szczegółowej prezentacji teamów wspartej zdjęciami członków ekip jak i wyposażenia, głównie antenowego. Następnie zespoły podzieliły się swoimi uwagami wynikającymi ze statystycznych analiz rezultatów zawodów z ostatnich lat. Zwrócono szczególną uwagę na te elementy regulaminu zawodów, które powodują, że pewne położenia geograficzne wyraźnie faworyzują niektóre rejony Świata. Ma to istotny wpływ na wynik końcowy, który w tego typu rywalizacji nigdy nie będzie do końca obiektywny. Omawiano więc tylko te punkty regulaminu punktacji gdzie niekorzystne elementy są szczególnie widoczne. Zgodzono się z faktem, że trzeba wielu lat i kolejnych spotkań, które muszą doprowadzić do takich propozycji, które zadowolą większość uczestników zawodów IARU. Stwierdzono, że na pierwszym takim spotkaniu nie ma szans i możliwości dojścia do porozumienia w sprawie ewentualnych zmian doskonalących regulamin zawodów. Przyszła propozycja zmian regulaminu mistrzostw musi być zaakceptowana przez wszystkich przedstawicieli teamów narodowych Europy i być następnie przyjęta przez organizatora zawodów tj Amerykański Związek Krótkofalowców (ARRL), a do tego daleka droga. W kolejnych punktach programu omówiony został przez SP8TJU "coupler" konstrukcji SP8FUX, którego 4 egzemplarze zakupione przez PZK zostały praktycznie sprawdzone w "ogniu walki", w czasie tegorocznych zawodów IARU.  Następnie SP9LJD omówił specjalne narzędzie internetowe - "Contest rank" służące statystycznym analizom wyników najważniejszych zawodów Światowych. W trakcie obrad przedstawiono uczestnikom spotkania propozycję apelu do władz sportowych naszych krajów w sprawie nadania właściwego statusu reprezentantom krajów w sporcie krótkofalarskim. Apel został podpisany przez kilkudziesięciu uczestników spotkania.

Uczestnicy zjazdu wyrazili ogromną radość z polskiej inicjatywy jego zorganizowania. Podczas samego zjazdu, a także pożegnań nie szczędzili słów uznania i pochwał pod adresem władz Gminy Oława za ogromne wsparcie mitingu, rzeczowe i organizacyjne. Podziw wzbudził także obiekt sportowo rekreacyjny w Bystrzycy, a odbywające się w tym samym czasie gminne dożynki stały się dla nich niesłychaną atrakcją. Do tej pory napłynęło pocztą internetową około pięćdziesięciu podziękowań, z których szczególnie warto zacytować fragment jednego: ... było, pięknie, miło sympatycznie, ale najważniejsze, że ten europejski miting stacji HQ był pierwszym w historii. Ktokolwiek taki miting teraz zorganizuje, może już być tylko drugi. Tego pierwszego historycznego miejsca już nikt nam nie odbierze....

Oprócz tego, że doprowadziliśmy do sympatycznego i integrującego spotkania wieloletnich rywali z fal eteru, zasialiśmy ziarno przyjaźni, które zaowocowało już tym, że przedstawiciele obecnych na spotkaniu reprezentacji innych krajów będą ze sobą teraz rywalizować o możliwość organizacji spotkań kolejnych. A więc do kolejnych spotkań. Pozdrawiam ze znanym już wszystkim hasłem mobilizacyjnym ekipy polskiej: NIECH MOC BĘDZIE Z NAMI!!!

Tomek SP6T

 
73, ZYGI SP5ELA