Warsaw DX Club SP5PBE©1994-2019. Established June 1967.

Z życia klubu SP5PBE-historia-wstęp

©Warsaw DX Club SP5PBE (2002 - 2018). Klub został założony w czerwcu 1967 roku i wtedy też uzyskano pozwolenie na znak SP5PBE. Siedzibą klubu w latach 1967 - 1977 był akademik przy ul. Księcia Janusza w Warszawie. Od 1979 do 1996 roku Studencki Klub Krótkofalowców PW przy Wydziale Elektroniki z siedzibą w DS "RIVIERA:, ul. Waryńskiego 12 (1979 - 1996), do 2002 roku Klub Krótkofalowców Politechniki Warszawskiej. Od roku 2002 (2004) klub jest klubem całkowicie prywatnym i jest jednocześnie klubem Polskiego Związku Krótkofalowców. Od roku 2010 klub SP5PBE jest zarejestrowany w Wirtualnym Oddziale Terenowym PZK (VOT PZK). Na przestrzeni dziejów w latach 1967 - 2018 było wiele wydarzeń. Niestety nie wszystkie zostały udokumentowane. Odtworzenie niektórych zdarzeń jest trudne. Materiał fotograficzny z lat 1967-1980 jest bardzo ubogi. Nieco lepiej wygląda sprawa dotycząca okresu 1980-1996. Najlepszy materiał fotograficzny jest z okresu 1999-2018. Z oczywistych powodów, dziś są do dyspozycji skanery i aparaty cyfrowe wysokiej jakości.

Na dalszych stronach znajdziecie unikalne materiały, fotki z różnych akcji; obozów naukowych, akcji terenowych, zawodów, walki z ekspedycjami dx-owymi, z różnych badań technicznych i projektów, spotkań członków klubu.

 73, Zygi SP5ELA

wdxc

Warsaw Dx Club SP5PBE© 1995-2018