AlphaSSL
Open BSD
Open BSD 7
Open BSD

Z życia klubu SP5PBE - historia-wstęp

 ©Warsaw DX Club SP5PBE (2002 - 2023). Studencki Klub Krótkofalowców przy Wydziale Elektroniki PW (WEiTI) (1979-2002), (DS RIVIERA), Klub Krótkofalowców PW (1967-1978), (DS USTRONIE).

Klub Krótkofalowców przy Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej został założony w czerwcu 1967 roku i wtedy też uzyskano pozwolenie na znak SP5PBE. Siedzibą klubu w latach 1967 - 1978 był akademik przy ul. Księcia Janusza w Warszawie. Od 1979 do 1996 roku Studencki Klub Krótkofalowców PW przy Wydziale Elektroniki został przeniesiony ze starej lokalizacji i funkcjonował z siedzibą w DS "RIVIERA", ul. Waryńskiego 12 (1979 - 1996). Do roku 2002 roku Klub był klubem Krótkofalowców Politechniki Warszawskiej. Od roku 2002 (2004) Klub SP5PBE jest klubem całkowicie prywatnym i jest jednocześnie klubem Polskiego Związku Krótkofalowców. W latach 2000 - 2009 klub korzystał z lokalizacji w wieżowcu LIM - Hotelu Marriott w centrum Warszawy. Tam też znajdowała się aparatura i instalacje radiokomunikacyjne oraz serwerownia klubowa. Od roku 2010 klub SP5PBE jest zarejestrowany w Wirtualnym Oddziale Terenowym PZK (VOT PZK). Na przestrzeni dziejów w latach 1967 - 2022 było wiele wydarzeń. Niestety nie wszystkie zostały udokumentowane. Odtworzenie niektórych zdarzeń jest trudne. Materiał fotograficzny z lat 1967-1980 jest bardzo ubogi. Nieco lepiej wygląda sprawa dotycząca okresu 1980-1996. Najlepszy materiał fotograficzny jest z okresu 1999-2022. Z oczywistych powodów, dziś są do dyspozycji skanery i aparaty cyfrowe wysokiej jakości.

Na dalszych stronach znajdziecie unikalne materiały klubowe, fotki z różnych akcji, obozów naukowych, akcji terenowych, zawodów, walki z ekspedycjami dx-owymi, raporty z różnych badań technicznych i projektów, spotkań członków klubu.

 73, Zygi SP5ELA

wdxc

Warsaw Dx Club SP5PBE© 1994-2023 serwer / 1967-2023