AlphaSSL
Open BSD
Open BSD 7
Open BSD

Krótka historia klubu SP5PBE cd..

Klub SP5PBE do 2002 roku był Klubem Krótkofalowców WEiTI Politechniki Warszawskiej. Klub SP5PBE został założony w czerwcu 1967 r. na mocy decyzji dziekana Wydziału Elektroniki PW oraz woli członków pod kierownictwem Leona SP4AMM, który to został jego pierwszym prezesem. Siedzibą klubu w roku 1967 był akademik Ustronie na ulicy Ks. Janusza w Warszawie.

 

Image-kj 

 

 

 

 

 

 

Akademik DS Ustronie przy ulicy Ks. Janusza (siedziba klubu: 1967-1977) 

W roku 1979 klub został na mocy decyzji JM rektora PW oraz decyzji dziekana Wydziału Elektroniki PW przeniesiony do nowej siedziby w akademiku DS RIVIERA (centrum Warszawy, obok terenu głównego PW).Image-riv   Image-riv2

 DS Riviera. Siedziba klubu w latach 1979-1996 

W reaktywacji klubu SP5PBE w nowej lokalizacji (gmach Riviera) w latach 1979-1985 brali udział; SP5ELA, SP5IDK, SP5FKW, SP5LCT, SP5DDF, SP5ANJ (S.K.), SP5JTM (S.K.), SP5BYY, SP5BZA, SP7IUY. Główny trzon załogi operatorskiej w latach 1979-1986 stanowili; SP5ELA, SP5FKW, SP5LCT, SP5ANJ (S.K.), SP5JTM (S.K.), SP5GIQ, SP5UGP, od 1986 r. także Adam SP5JTF (S.K.).

W tej lokalizacji klub działał w latach 1979-1996. Od 1996 roku klub działał głównie z lokalizacji terenowych, zazwyczaj jego członków. Spowodowane to było oddaniem zniszczonego gmachu RIVIERY do remontu. Remont trwał 3 lata, lecz klub już fizycznie nie powrócił do tego obiektu. Pech polegał na tym, że fizycznie zniknął lokal klubowy w wyniku rekonstrukcji budynku.

W wyniku zmienionych uwarunkowań formalnych i ekonomicznych Politechnika Warszawska oraz WEiTI (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW) straciły "serce" do wspierania działalności klubu. W roku 2002 z powodu utraty formalnej siedziby klubu w DS Riviera URTiP cofnął wydane klubowe pozwolenie radiowe.

Część instalacji radiowych klubu (linki mikrofalowe) na mocy porozumienia podpisanego z firmą internet.pl Sp. z o.o. znajdowała się na terenie Hotelu Marriott i w innych lokalizacjach na terenie Warszawy i okolic (od 2001 do 2009 roku).

Image-lim

Hotel Marriott w centrum Warszawy, lokalizacja instalacji linków wireless (2001-2009) serwerów klubowych. 

Po okresie 4-letniej karencji klub odzyskał w czerwcu 2006 pozwolenie. Klub "posiadał" również od 1985 roku pozwolenie radiowe i znak kontestowy SN5W (*obecnie w z związku z aktualizacją przepisów jest to niezależny znak klubowy). Pozwolenia klubowe  (SP5PBE i SN5W) zostały odnowione w roku 2011.

W minionym okresie Klub współpracował z wieloma podmiotami i placówkami naukowo-badawczymi, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, Administracją Centralną PW, Uniwersytetem Warszawskim. Klub brał udział w pracach badawczych na zlecenie Instytutu Radioelektroniki PW, (dwóch członków klubu SP5ELA i SP5LCT otrzymało granty na prace badawcze), pracach na zlecenie Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji i RAWAR-u oraz prowadził prace własne.

Klub zorganizował 5 obozów naukowych, zaliczających praktyki studenckie, głównie dla studentów Wydziału Elektroniki PW, później WEiTI.

Obozy naukowe odbyły się w miejscowościach: Kozienice, Goła Zośka k/Augustowa 1984, Lubasz k/Czarnkowa 1985, Trzebież, Wdzydze Kiszewskie.


Klub Krótkofalowców PW SP5PBE, a obecnie WDC ©Warsaw DX Club zawsze był i jest klubem Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK).

Prezes klubu, Zygmunt Szumski SP5ELA

Warszawa, 12.09.2006 r., aktualizacja 18.05.2023 r. Warsaw DX Club SP5PBE© 1995-2023 (czynny serwer) / 1967-2023.