Warsaw DX Club SP5PBE©1994-2019. Established June 1967.

  LOG SP5PBE on-line

Od kilku już lat mamy uruchomiony log on-line. Log zawiera wszystkie "dobre" QSOs (ok. 23.200 QSO - 23.09.2019) i jest aktualizowany na bieżąco (1 raz/miesiąc).

Można go wykorzystywać do celów dydaktyczno-poznawczych. Zgodnie z zasadami log nie zawiera kompletnych danych rekordów QSO, usunięty jest czas UTC QSO.

Umożliwia sprawdzenie, czy dany prefix/znak jest w logu. Log jest dostępny z głównego MENU portalu, jest również zlinkowany do rekordu SP5PBE na qrz.com

  LOG SP5PBE on-line
Aktualizacja: 2.09.2019.