AlphaSSL
Open BSD
Open BSD 7
Open BSD

Log SP5PBE on-line

Log SP5PBE on-line

Projekt logu on-line SP5PBE

Log-on-line

System logów klubowych został zoptymalizowany. Logi zostały przeniesione na nowy szybszy serwer. W dniu 19.09.2017 r. prace te wykonali Jacek SQ5BPF i Zygi SP5ELA.

Log SN5W - 10.500 QSO, Log SP5PBE - 26.200 QSO, Log SP5ELA - 130.000 QSO.

Log klubowy. Z pola walki. Nov-Dec 2016.

sp5pbe log

Z pola walki na pasmach. Log za okres Nov 14 - Dec 04. Kilka łączności nie tak całkiem "trywialnych". Log klubowy on-line zaktualizowany.

Log klubowy. Z pola walki. June 02-06, 2015

Z pola "walki". To oczywiście fragment logu z czerwca 2015 r. Niestety jest coraz trudniej zrobić brakujący "slot". Wynik klubowy zarówno w klasyfikacji SPDXM (> 4500 punktów), jak i w klasyfikacji Top9 jest już wyśrubowany. Natomiast do poprawy są "stany" na emisji RTTY. Ta emisja została nieco zaniedbana (obecny stan realizacji to 220 entities DXCC). Tak więc jest jeszcze co robić. Odrębnym zagadnieniem są tzw. pasma skraje: 1.8MHz i 50MHz.

 SP5PBE log extract

Zobacz także: Log klubowy "on-line". Log ten obejmujący głównie tzw. "dobre" QSO jest dydaktycznym przykładem, co można z SP (SP5) zrobić na pasmach.

SP5PBE LOG ON-LINE

 

Z pola "walki". To oczywiście fragment logu z września 2015 r. Niestety jest coraz trudniej zrobić brakujący "slot". Wynik klubowy zarówno w klasyfikacji SPDXM (> 4500 punktów), jak i w klasyfikacji Top9 jest już wyśrubowany. Do poprawy są log-m"stany" na emisji RTTY. Ta emisja została nieco zaniedbana (obecny stan realizacji to 220 entities DXCC). Odrębnym zagadnieniem są tzw. pasma skraje: 1.8MHz i 50MHz.

Zobacz także: Log klubowy "on-line". Log ten obejmujący głównie tzw. "dobre" QSO jest dydaktycznym przykładem, co można z lokalizacji SP (SP5) zrobić na poszczególnych pasmach.

Nasz członek Jacek SQ5BPF jest w logu - JW/SQ5BPF, to ostatnie wrześniowe wydarzenie.

SP5PBE LOG ON-LINE

 

  LOG SP5PBE on-line     LOG on line SP5PBE version 2018

Od kilku już lat mamy uruchomiony log on-line. Log zawiera wszystkie "dobre" QSOs (ok. 23.200 QSO - 23.09.2019) i jest aktualizowany na bieżąco (1 raz/miesiąc).

Można go wykorzystywać do celów dydaktyczno-poznawczych. Zgodnie z zasadami log nie zawiera kompletnych danych rekordów QSO, usunięty jest czas UTC QSO.

Umożliwia sprawdzenie, czy dany prefix/znak jest w logu. Log jest dostępny z głównego MENU portalu, jest również zlinkowany do rekordu SP5PBE na qrz.com

  LOG SP5PBE on-line  

Aktualizacja: 2.09.2019.