AlphaSSL
Open BSD
Open BSD 7
Open BSD

Sprawy klubowe

Sprawy klubowe
Zakres prac prowadzonych przez Warsaw DX Club SP5PBE

 Prace techniczne

 • Prace związane z serwerami. W interwałach czasu 2-5 lat wymieniany jest hardware serwera SP5PBE. Serwer Klubu SP5PBE pracuje nieprzerwanie od roku 1995. 
 • Prace związane z archiwizacją danych informatycznych. Backup-y logów stacyjnych i dokumentacji technicznej.
 • Prace rozwojowe dotyczące oprogramowania logującego.
 • Przetwarzanie danych związanych z publikacją logów on-line. Konwersje i konwertery.
 • Prace związane z wielofunkcyjnością serwerów i ich zastosowaniem do wykorzystania przez Zespół SN0HQ (od 2017 w ograniczonym zakresie).
 • Serwer poczty klubowej w domenie sp5pbe.waw.pl (IMAP, POP, SMTP). Prace nie są kontynuowane od roku 2016.
 • Serwer poczty przeniesiony od 2017 roku do domeny "sp5pbe.rf.pl".

Prace związane z hobby "ham radio".

 • Aktualizacja dokumentacji. Przeglądy stanów osiągnięć klubu. Przeglądy kart QSL.
 • Uzupełnianie stanów realizacji DXCC Entities. Praca zbiorowa - wszyscy członkowie klubu aktywni na pasmach.
 • Praca eksperymentalna emisjami cyfrowymi. Od lipca 2017 praca emisją FT8 i JT65.
 • Od lipca 2017 Roku praca na paśmie 60M, emisje JT65 I FT8.
 • Aktywacja nieczynnych powiatów i SPFF. /Rekordzistą nadawania z SPFF jest SP5ES/.
 • Sukcesywne przetwarzanie logów papierowych do postaci elektronicznej w tempie 100 QSO/miesiąc. Przewidywany termin zakończenia prac - rok 2117.

Karty QSL klubu oraz karty QSL za inne aktywacje.

 • Opracowanie "technologii" wytwarzania/wydruku kart QSL w sposób zautomatyzowany na drukarkach laserowych.
 • Karty QSL SP5PBE - kilka różnych wzorów.

Aktualizacja: 7.12.2017 r.

Podkategorie

Zarząd SP5PBE