AlphaSSL
Open BSD
Open BSD 7
Open BSD

Spis treści

Klub SP5PBE. Krótka historia. WDXC logo

Witamy!

Klub Krótkofalowców SP5PBE (©Warsaw DX Club SP5PBE) wita na swoich stronach internautów z kraju i zagranicy. W miarę możliwości zamieszczamy tu nowe informacje o naszym klubie, krótkofalarstwie w kraju i na świecie. Zwłaszcza w kraju, bo na świecie dzieje się tyle, że nie sposób to dzisiaj "opanować",czasem jest to nazywane "szumem informacyjnym". Trzymajcie się Koleżanki i Koledzy i czasem zaglądajcie do nas.

Klub SP5PBE został założony w czerwcu 1967 roku. (Zobacz link "Historia klubu"). Siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa, obecnie województwo mazowieckie. SPPA: R-WM, locator: KO02MF lub KO02LG (lub inny lokator w czasie akcji terenowych).

Na przestrzeni lat 1967-2022 działo się wiele rzeczy.  Klub SP5PBE do roku 1990 głównie specjalizował się w pracy w zawodach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych oraz w łącznościach dx-owych. Dx-owanie pozostało do dzisiaj, klub ma spore osiągnięcia i jest na pierwszym miejscu w tabeli tzw. SP DX Maratonu (SPDXM) prowadzonego przez Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych SPDXC. Ten wynik, to wysiłek wielu operatorów w okresie 50 lat.

Praca na pasmach odbywała się od 1.8MHz - 2.4GHz, emisjami CW, SSB, FM, RTTY, PSK31, Digital. Prowadzono eksperymenty w zakresie widma rozproszonego DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) pasmach 2.3 i 5.7 GHz. W latach 1999 - 2009 utrzymywano wiele linków na terenie Warszawy i okolic w ww. pasmach. Od 2010 roku większość instalacji została wycofana, powód był oczywisty: rozwijający się dynamicznie mobilny dostęp do Internetu poprzez szerokopasmową sieć komórkową.

Klub od początku istnienia utrzymuje wysoki standard działania i nie jest dopuszczalne używanie znaku klubowego przez osoby bez doświadczenia. Jedynym przypadkiem były obozy naukowe, gdzie pod okiem doświadczonych operatorów pracowali szkoleni krótkofalowcy-studenci.

Od roku 1994 klub posiada własny serwer w sieci Internet, używa dwóch domen: sp5pbe.waw.pl* (wycofana) i sp5pbe.rf.pl. Serwer klubu SP5PBE jest jednym z najstarszych (o ile nie najstarszym) serwerem dla krótkofalowców w SP.

Wszyscy członkowie klubu mogą posiadać konta poczty elektronicznej e-mail i strony www na serwerze klubowym**. Głównym administratorem serwera klubowego i specjalistą od systemu OPEN BSD jest Zbyszek SP5DXM.

Klub wspiera wiele inicjatyw, współpracuje z Prezydium ZG PZK, SN0HQ, VOT PZK, WOT PZK, SPDXC, uczestniczy aktywnie w pracach Grupy SN0HQ. Aktualnie na serwerze SP5PBE jest instalacja komunikatora zespołu SN0HQ (IRC).

Przez wiele lat witryna WOT PZK (najstarsza witryna oddziałowa w SP) znajdowała się na serwerze SP5PBE. Również witryna SPDXC w latach 1997-2003 znajdowała się na serwerze klubowym SP5PBE.

Od października 1996 roku, kiedy to klub stracił swoją ówcześnie główną siedzibę w DS Riviera na XVI/XVII piętrze klub zaczął funkcjonować głównie w oparciu o tzw. koncepcję "wirtualizacji".

W latach 1998-2003 prowadzone badania wykazały brak zainteresowania członków klubu powrotem do klasycznego sposobu funkcjonowania klubu, tego z minionej epoki (1967-1996) i stacjonarnego lokalu.

Wielkość nakładów finansowych i pracy koniecznej do odtworzenia zasobów Klubu i rozwoju w oparciu o klasyczną koncepcję, przy jednoczesnym braku sposobów finansowania spowodowała odstąpienie od wcześniejszych koncepcji.

Innym powodem rezygnacji z lokalizacji w DS "Riviera" na terenie PW był katastrofalny wzrost zakłóceń, zarówno na KF jak i UKF i zaawansowana komercjalizacja dachów wszystkich wysokich obiektów. Ponadto od roku 1999 na terenie obiektu DS "Riviera" masowo zaczęły pojawiać się instalacje telekomunikacyjne. Chcąc uniknąć kłopotów "niekompatybilności elektromagnetycznej" zrezygnowano z tego obiektu.

Klub SP5PBE współpracuje z:

 Polskim Związkiem Krótkofalowców (PZK)   PZK logotyp

Stowarzyszeniem Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych (SPDXC)SPDXC logotyp

 

Grupą SN0HQ zajmującą się startami w zawodach IARU HF (SN0HQ) SN0HQ logotyp

 

* Domena wycofana od 03.2017, czynna alternatywnie do 31.12.2017 r. Zastąpiona domeną "sp5pbe.rf.pl".

** Usługa wycofana ze względów logistycznych i technicznych.

 

Zarząd SP5PBE

Warsaw DX Club SP5PBE©1995-2023 / 1967-2023, Warszawa