AlphaSSL
Open BSD
Open BSD 7
Open BSD

Projekt logu on-line SP5PBE

Log-on-line

System logów klubowych został zoptymalizowany. Logi zostały przeniesione na nowy szybszy serwer. W dniu 19.09.2017 r. prace te wykonali Jacek SQ5BPF i Zygi SP5ELA.

Log SN5W - 10.500 QSO, Log SP5PBE - 26.200 QSO, Log SP5ELA - 130.000 QSO.

Projekt "Logi klubowe" zostały uruchomione w roku 2009. W oparciu o zmodyfikowane skrypty w php udostępnione przez SP9MDD. Początkowo były to dwa logi: SP5ELA i klubowy - SP5PBE. W dalszym etapie prac uruchomiono log stacji SN5W oraz w roku 2010 log stacji klubowej Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK (OT73) - SP73VOT. We wrześniu 2017 logi zostały przeniesione na szybszy komercyjny serwer udostępniony przez firmę RF POLAND ENT.

Logi znajdują się na zbiorczej stronie pod adresem: https://log.rf.pl. Logi te nie stanowią dla serwera większego obciążenia, ani również nie generują większego ruchu.

Organizacja logów jest bardzo prosta. W katalogu znajduje się jeden skrypt w php oraz plik logu w formacie ADIF. Przy aktualnej mocy serwera log z 10K rekordów wyświetla wyniki wyszukiwania w czasie 1 sekundy.

Log-on-line

 

 

 

 

 

 

Największym logiem jest log stacji SP5ELA, który zawiera >130K QSO. Czas wyszukiwania rekordu wynosi 4-5 sekund. Nie ma w tej sytuacji potrzeby specjalnej ewaluacji tego projektu. Algorytm wyszukiwanie jest co prawda daleko posuniętym kompromisem, ale log spełnia swoje podstawowe funkcje. Obsługa logu jest bardzo prosta. Logi znajdują się na odrębnym wydzielonym serwerze z domeną "log.rf.pl". Za pomocą klienta FTP należy załadować plik ADIF do katalogu danego logu.

 

log-on-line-vk6dxi

Podjęte zostały również pewne arbitralne decyzje dotyczące formatu wyświetlania logu. A mianowicie wersja wyświetlania logu bez kompletnych danych rekordu o QSL została zastąpiona wersją z pełnym wyświetlaniem danych. W wyniku kolejnych analiz skorygowano skrypt do wyświetlania nie mniej jak 3 znaków alfanumerycznych wyszukiwanego znaku i nie wyświetlania minut w czasie QSO (modyfikacja skryptu - SQ5BPF).

Wyjaśnienie. Klasycznie przyjmowano, że nie udostępnia się publicznie pełnego formatu danych z logu. Tego typu logika obowiązuje np. w przypadku logów on-line ekspedycji. Tutaj stopa błędów logowania jest duża (większa zdecydowanie niż przy pracy stacjonarnej) i byłoby nadużyciem ujawnianie pomylonych QSO. Zwłaszcza przy łącznościach ekstremalnych, dochodzi wtedy do pomyłek zalogowanego znaku. W przypadku logów stacji stałych jest to mniej krytyczne.

Serwer logów jest udostępniony dla innych członków z Wirtualnego OT PZK. 

Aktualizacja: 04.04.2022 r.