Warsaw DX Club SP5PBE©1994-2019. Established June 1967.

Log klubowy. Z pola walki. Nov-Dec 2016.

sp5pbe logZ pola walki na pasmach. Log za okres Nov 14 - Dec 04. Kilka łączności nie tak całkiem "trywialnych". Log klubowy on-line zaktualizowany.